Have a question? Call us!
500650907
Log in
Thumb kompetencje przysz osci  1
Scenariusze zajęć
Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe (PL)
Thumb kompetencje przysz osci  1
For institution
For ind. user
Get free access Check demo
For institution
For ind. user
Scenariusze zajęć
Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe (PL)

Bezpłatny materiał informacyjny w formie kilku prezentacji-scenariuszy ponoszących kompetencje osób zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym i socjalizującym z osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W jego skład wchodzi 6 scenariuszy do pracy z młodzieżą.

Get free access

Product description:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz organizacją non-profit UK-Butterflies LTD, zrealizowalo w terminie od 2.04.2017 do 31.03.2018 ponadnarodowy projekt pt. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe”.

Programy warsztatów zostały zaprojektowane przy założeniu wyposażenia uczestników w wiedzę teoretyczną i w informacje związane z praktycznym stosowaniem metod i narzędzi na konkretnych stanowiskach pracy z młodzieżą wykluczoną i zagrożoną wykluczeniem społecznym (organizowane spotkania w instytucjach na co dzień pracujących przy ich wykorzystaniu).

>>Więcej informacji o projekcie >>

 

 

 

Filed to download available upon access
NU Name
1 Scenariusz "Talking Teens"
2 Scenariusz "Nurturing Programme"
3 Scenariusz "Family Links"
4 Scenariusz "Speak Easy"
5 Scenariusz "Freedom"
6 Scenariusz "Friendship"
This platform uses cookies. Read more
Close