Have a question? Call us!
500650907
Log in
Thumb dual webinar post
Webinaria i szkolenia
Co zyskaliśmy w pracy zdalnej z osobami ze SPE i ich rodzicami – prognozy na przyszłość?
Thumb dual webinar post
For institution
For ind. user
Get free access
For institution
For ind. user
Webinaria i szkolenia
Co zyskaliśmy w pracy zdalnej z osobami ze SPE i ich rodzicami – prognozy na przyszłość?

Materiał stanowi zapis ze szkolenia online z dr Marzanną Farnicką oraz mgr Piechowicz-Kruk w zakresie metod pracy z uczniami ze SPE w trakcie zdalnego nauczania.

Get free access

Product description:

Zdalne nauczanie okazało się sporym wyzwaniem w zakresie nauczania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dr Marzanna Farnicka oraz mgr Monika Piechowicz-Kruk (Centrum Doskonalenia Edukacyjnego) opowiedzą o metodach pracy zdalnej z osobami ze SPE oraz otworzą dyskusję wokół tego tematu. Co pozytywnego wynika z tej sytuacji? Zapraszamy!

Główne zagadnienia webinaru to:

  • praca zdalna jako diagnoza potencjału rodzin i zasobów szkoły,
  • specyfika pracy i kontaktów z rodzinami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
  • zebranie doświadczeń i prognoza kontynuacji nauczania zdalnego,
  • planowanie pracy na kolejny rok szkolny a potrzeby kształcenia

Po webinarze zapraszamy do rozwiązania testu wiedzy, po którym można otrzymać imienny certyfikat.

 

This platform uses cookies. Read more
Close